KOMPLEMENTARNI PAKETI

Najmovi

Specijalizirana Cloud aplikacija za iznajmljivanje nekretnina i poslovnih prostora

Naše tvrtke korisnici koje se bave upravljanjem i iznajmljivanjem nekretnina i poslovnih prostora uz integralnu ERP VIRGA Finance aplikaciju dodatno su odabrali i VIRGA Najmovi aplikaciju. Bez pouzdanog ERP sustava upravljanje fiksnim i varijabilnim troškovima te naplatom zakupa poslovnih prostora gotovo je nemoguće.

VIRGA Cloud Najmovi specijalizirana je poslovna aplikacija za kompanije koje žele pravilno upravljati zakupom te naplatom nekretnina i poslovnih prostora.

VIRGA NAJMOVI specijalizirana Cloud aplikacija za iznajmljivanjenekretnina i poslovnih prostora

Mogućnosti
aplikacije

Matični podatci nekretnina

Fakturiranje paušalnog najma i varijabilnih troškova režija i naknada

Ugovori sa zakupcima

Prihvat realizacije u računovodstvene knjige

Praćenje naplate

Prilagodite Virgu svojem poslovanju

Kompatibilne VIRGA aplikacije

Upravljanje potraživanjima

Računovodstvo i financije

Obračun plaća

Veleprodaja

MisH Hospitality

DMS i EDI

Supermarket

Sport & Fashion

Data Visualization