Proizvodnja i planiranje resursa

VIRGA Production

Upravljajte resursima i serijskom proizvodnjom po normativima

VIRGA Cloud Production napredna je programska aplikacija za tvrtke koje se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom proizvoda te pružanjem usluga.

Koje probleme rješava

VIRGA Cloud Production?

Upravljanje opskrbnim lancem materijala i alata
 • Planiranje nabave prema pripremljenim – planskim radnim nalozima
 • Ugovori i cjenici s dobavljačima
 • Centralno mapiranje zahtjevnica za alate, materijal i opremu sa više proizvodnih lokacija
 • Pokretanje centralne nabave i opskrba pogona potrebnim materijalom i opremom
 • Mogućnost sukcesivne isporuke materijala i usluga po narudžbi dobavljača

 

Proizvodni normativi i sastavnice
 • Jednostavno kreiranje tehnoloških sastavnica
 • Definiranje izrade proizvoda: sirovine, potrošni materijal, sati rada kadrova po zanatima i radnih strojeva, vanjske usluge
 • Prilagodba sastavnice prilikom lansiranja radnih naloga i korištenje alternativnih artikala
 • Ispis dokumenta sastavnice po proizvodnim razinama
 • Normiranje radnih sati

Sljedivost
 • Upisivanje LOT-ova i praćenje proizvoda kroz proizvodnju i isporuku

Pogonski obračunski list
 • Praćenje svih direktnih troškova po radnom nalogu: trošak rada ljudi i strojeva, materijala i vanjskih usluga
 • Mjesečni raspored režijskih i investicijskih troškova po radnim nalozima prihvatom vrijednosti sa konta Glavne knjige (VIRGA Finance)
Radni nalozi
 • Kreiranje različitih tipova radnih naloga
 • Više razine nadređenih radnih naloga
 • Prijenos ponude u radni nalog
 • Lansiranje radnih naloga i praćenje statusa
 • Korekcija stvarno proizvedene količine i utrošene količine
 • Ispis radnog naloga po redoslijedu operacija s potrebnim materijalima
 • Ispis bar kodova na radnom nalogu po svakoj operaciji za automatsko bilježenje progresa
 • Automatizirano izdavanje materijala sa skladišta sirovina i izrada predatnica na skladište gotovih proizvoda
 • Praćenje utrošenih radnih sati po operacijama i radnim nalozima
Lansiranje proizvodnih naloga i praćenje statusa
 • Konzola za lansiranje radnih naloga prema raspoloživosti resursa i rokovima isporuke
 • Automatizirano evidentiranje statusa radnih naloga i operacija – bezpapirna komunikacija pogon – projektni ured
 • Praćenje statusa radnih naloga i raspoloživosti resursa
 • Praćenje lansiranih i isporučenih količina
Isporuka i prodaja
 • Ugovori i cjenici s kupcima
 • Priprema zaključnice i narudžbe kupca
 • Mogućnost sukcesivne isporuke po Naruždbi kupca
 • Priprema računa prema uvjetima iz narudžbe kupca i proizvedenoj količini
 • Praćenje razlika količina naručeno – isporučeno
Zašto odabrati VIRGA Cloud Production:

Glavne prednosti

 • All-in-one platforma za Nabavu, Proizvodnju, Veleprodaju, Maloprodaju i Pružanje usluga
 • Cloud aplikacija za neograničen broj tvrtki, proizvodnih pogona i prodajnih mjesta
 • Centralna baza podataka za praćenje statusa i poslovnih rezultata
 • Integrirani napredni računovodstveni program VIRGA Finance za pouzdane poslovne rezultate
 • Konzola za automatizirano evidentiranje statusa proizvodnje ručnim skenerima – bezpapirna komunikacija pogona i tehnološkog ureda
Kome je namijenjen ERP VIRGA Cloud Production?

Upravljajte proizvodnim procesima

 • Proizvodnja metalnih konstrukcija
 • Montaža industrijskih postrojenja
 • Prehrambena industrija – Proizvodnja vina, piva, sustav za otkup mlijeka
Prilagodite Virgu svojem poslovanju

Komplementarni paketi za VIRGA Production

Računovodstvo

Obračun plaća

Nabava i e-Bidding

Mobilna inventura

WMS

DMS i EDI

Oracle Data Visualization

Oracle BI

Oracle EPM

Investicije

Upravljanje potraživanjima

Najmovi