Trgovina i skladišno poslovanje

VIRGA Mobile Sales

Mobilna je aplikacija za Android uređaje koja optimizira prodajne performanse terenskih prodavača i ubrzava put od narudžbe do isporuke i naplate.

Uspješna prodaja i na terenu

Zbog svoje preglednosti i praktičnosti naši Kljenti na terenu koriste VIRGA Mobile Sales  na mobitelima ili manjim tabletima. Terenski komercijalist u svako vrijeme ima uvid u vlastitu zalihu i zalihu drugih skladišta jednostavno izrađuje otpremnicu, veleprodajni i maloprodajni račun.

VIRGA Mobile Sales je sveobuhvatna i samostalna aplikacija za terensku prodaju robe i usluga pravnim ili fizičim  osobama pa tako obuhvaća i fiskalizaciju računa.

Uz VIRGA Mobile Sales narudžbe Vaših kupaca, kao i plan isporuke možete prethodno pripremiti. Komercijalist narudžbu kupca može jednim klikom pretvoriti u otpremnicu / račun i tako dnevno obuhvatiti veći broj  isporuka kupaca.

Potpuna podrška poslovanju

Funkcionalnosti uključuju

  • Katalog proizvoda
  • Izrada ponude i narudžbe kupca
  • Uvid u stanje i rezervacija robe u centralnom skladištu
  • Brza izrada računa iz narudžbe kupca
  • Izdavanje otpremnice, računa i fakture sa fiskalizacijom
  • Izvještaji
  • Integrirano s VIRGA Veleprodaja, VIRGA Supermarket, VIRGA Sport & Fashion
  • Dnevna sinkronizacija podataka s centralnim skladištem ili ažuriranje na zahtjev
Preuzmite brošuru
Iskoristite prednosti gotovih VIRGA aplikacija

Komplementarne Virga aplikacije

Supermarket

Sport & Fashion

Veleprodaja

POS Svijet

Pekara

Računovodstvo i financije

Obračun plaća